Boeken Bijzondere Wetgeving

Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- en regelgeving. Deze wetten en regelingen staan weliswaar op zichzelf, maar zijn dikwijls ook onlosmakelijk met elkaar verbonden, vaak bewegend in het politieke krachtenveld.

De inhoud is complex en de veelheid van en integraliteit aan onderwerpen maakt de toepassing in de dagelijkse praktijk moeilijk. Wanneer toepasselijke connecties in de dagelijkse uitvoering niet worden gemaakt of onderkend, kan dit leiden tot juridische, praktische, politieke of maatschappelijke complicaties. Specifieke kennis is vereist om deze werkzaamheden kundig, deugdelijk en professioneel uit te voeren.

Frank Joosten heeft onlangs weer een aantal nieuwe boeken geschreven over het toepassen van bijzondere wetten. De in de boeken beschreven onderwerpen worden zoveel als mogelijk toegelicht met praktijkvoorbeelden, schema’s, tabellen en illustraties.  Uiteraard is actuele jurisprudentie toegevoegd en beschreven, gekoppeld aan zich dagelijks aandienende praktijksituaties.

Voor meer informatie over deze nieuwe boeken kunt u hier klikken.

 

een initiatief van